ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Okres trwania nauki: 1 rok
Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

 • - diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej,
 • - dążyć do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych,
    architektonicznych, komunikacyjnych),
 • - współuczestniczyć w opracowaniu i współtworzyć indywidualne programy rehabilitacji  
     i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • udzielać porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów
 •   opiekować się osobą niepełnosprawną - pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz     jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb bio,-psycho,- społecznych,
 • - motywować niepełnosprawnego do podjęcia rehabilitacji,
 • - stosować w razie potrzeby zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad przewlekle chorym,
    nieprzytomnym i umierającym,
 • - udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Perspektywy zatrudnienia:

 • - sanatoriach, klinikach i szpitalach,
  - domach opieki, domach pomocy społecznej,
 • - ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • - hospicjach,
 • - własna działalność gospodarcza.

2014 © Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Realizacja: rychlak.design