HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Okres trwania nauki: 2 lataPo ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

- samodzielnie wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze typu scaling, piaskowanie,  
   irygacja, lakowanie czy lakierowanie na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty,

- wykonywać badania diagnostyczne zalecone przez lekarza dentystę,
- dokonywać bieżących przeglądów uzębienia,
- doradzać pacjentom w zakresie higieny jamy ustnej, rodzajów fluoryzacji i profilaktyki    
   próchnicy,

- charakteryzować stany chorobowe narządu żucia,
- przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,..
- obsługiwać urządzenia, aparaty i instrumenty dentystyczne,
- prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia,
- prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
- obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej.

Perspektywy zatrudnienia:

  • - w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • - prywatnych gabinetach stomatologicznych,
  • - poradniach i klinikach dentystycznych,
  • - gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach
  •   może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i współpracować z kilkoma gabinetami   lub prowadzić edukację zdrowotną w szkołach i przedszkolach. Zajmuje się ona stomatologią   estetyczną, wykonuje instruktaże higieny jamy ustnej oraz zabiegi profilaktyczne jak:        
      lakowanie , lakierowanie zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowania zębów i wiele     innych.

2014 © Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Realizacja: rychlak.design