HISTORIA SZKOŁY

1961-      utworzenie 4-letniego Liceum Pielęgniarstwa.

Stanowisko dyrektora obejmuje Adam Kantorek

1962-      Utworzenie Liceum Pielęgniarstwa o 5-letnim cyklu nauczania

1971 -     Utworzenie Liceum Medycznego

1973 -     Stanowisko dyrektora obejmuje Aurelia Wojciak

1976 -     Utworzenie Medycznego Studium Zawodowego kształcącego w zawodach:

                Pielęgniarka                                         1976       

Opiekunka dziecięca                            1980

Higienistka stomatologiczna                1981

Technik fizjoterapii                              1987

Stanowisko dyrektora obejmuje Aurelia Wojciak

1991 -     w Liceum Medycznym wprowadza się kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca

Stanowisko dyrektora obejmuje Jadwiga Berbecka

1994 -     Tworzy się Zespół Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej
                Woli

                z połączenia szkół Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego.

1999 -     Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie  kształcenia dietetyk

Stanowisko dyrektora obejmuje Józefa Burgat.

2000 -     Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia terapeuta zajęciowy i ratownik medyczny

2005 -     Otwiera się nowy kierunek kształcenia -  technik masażysta

                Następuje przekształcenie dotychczasowego Zespołu Szkół Medycznych

im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli w publiczną szkołę policealną o nazwie Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli

2006        Stanowisko dyrektora obejmuje Andrzej Koluch

2009        Wprowadzono nowy zaoczny kierunek kształcenia  opiekun medyczny

2010        Wprowadzono nowy kierunek technik usług kosmetycznych

2013        Stanowisko p.o dyrektora obejmuje Teresa Busch.

2013        Stanowisko p.o  dyrektora obejmuje Genowefa Samołyk.

2014        Tworzy się Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Stalowej Woli z połączenia w zespół szkół:  istniejącej  Medycznej  Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli i nowo utworzonej  Policealnej Szkoły  Medyczno-Społecznej dla Dorosłych

w Stalowej Woli. 

 Stanowisko  p.o dyrektora  obejmuje Genowefa Samołyk.

2014        Z dniem 01 września  otwiera  się nowy  kierunek kształcenia technik elektroradiolog

2015        Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Genowefa Samołyk

2015        Z dniem 01 września tworzy się Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego     w Stalowej Woli

  

2014 © Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Realizacja: rychlak.design