OPIEKUNKA DZIECIĘCA (KIERUNEK ZAOCZNY)

Okres trwania nauki: 2 lataPo ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

 • - diagnozować i oceniać poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka,
 • - stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,
 • - doskonalić sprawność motoryczną i manualna dziecka,
 • - planować zabawy w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka,
 • - uczyć dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami,
 • - stymulować rozwój psychiczny dziecka,
 • - stwarzać warunki zapobiegające powstawaniu choroby sierocej u dzieci,
 • - kształtować u dzieci pozytywne przyzwyczajenia i nawyki,
 • - nawiązywać i podtrzymywać emocjonalny kontakt z dziećmi,
 • - technik i metod oddziaływania wychowawczego,
 • - modyfikować metody wychowawcze w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i z problemami
    wychowawczyni,
 • - prowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • - sprawować opiekę nad małymi dziećmi,
 • - wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne dzieciom,
 • -  dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci w wieku przedszkolnym w warunkach
     domowych oraz sprawować tymczasową opiekę nad dziećmi opuszczonymi lub pielęgniarską
     nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, upośledzonym umysłowo,
 • - rozróżniać czynniki chorobotwórcze, klasyfikować i charakteryzować choroby dziecięce,
 • - udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłego zachorowania,
 • - rozpoznawać symptomy dziecka skrzywdzonego,
 • - stosować przepisy prawa o przestrzeganiu praw dziecka,
 • - stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Perspektywy zatrudnienia w:

 • - żłobkach,
 • - przedszkolach,
 • - domach małego dziecka,
 • - sanatoriach,
 • - dziecięcych oddziałach szpitalnych,
 • - placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • - środowisku domowym dziecka ( profesjonalna opiekunka dziecięca),
 • - otworzyć własną firmę.

 

2014 © Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Realizacja: rychlak.design