TECHNIK BHP (KIERUNEK ZAOCZNY)

Okres trwania nauki: 1,5 roku


 

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/ a:

 • - stwierdzać występujące zagrożenia w zakładach pracy,
 • - przygotowywać wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w analizowanych       
    przedsiębiorstwach,
 • - doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • - opracowywać plany modernizacji zakładu pracy dotyczących rozwiązań BHP,
 • - doradza-ć i opracowywać wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy
    dotyczących BHP,
 • - badać przyczyny wypadków w pracy,
 • - prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób
    zawodowych,
 • - dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem
    określonych prac,  

     - przeprowadzać kontrole w zakładach pracy pod względem przestrzegania zasad  i przepisów BHP,

          -  sporządzać okresowe analiz warunków BHP,

     - prowadzić szkoleniaa z zakresu  BHP.

 • Perspektywy zatrudnienia:

 • - małe i średnie przedsiębiorstwa jako pracownik ds. BHP,
 • - firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP
 • - technicy BHP mogą liczyć nie tylko na stałe zatrudnienie, ale także na rozwój
    kariery doradczej oraz sprzedaż usług konsultacyjnych na terenie całej Polski.

,

2014 © Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Realizacja: rychlak.design