TECHNIK MASAŻYSTA

Okres trwania nauki 2 lata

 



Warunki przyjęcia:

 
1)  złożenie dokumentów;
  2)  przyjęcia bez egzaminów wstępnych.

  

Wymagane dokumenty:
 
 
1)  podanie;
  2)  3 zdjęcia;
  3)  świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (oryginał);
  4)  orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik masażysta.

  

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

·          wykonywać zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych;

·          wykonywać masaż klasyczny i segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż izometryczny, masaż metodą Schantala oraz masaż sportowy i kosmetyczny;

·          stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych;

·          obserwować i oceniać reakcję pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu;

·          obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu.


Perspektywy zatrudnienia:

  • - szpitale,
  • - przychodnie rehabilitacyjne,
  • - uzdrowiska,
  • - sanatoria,
  • - zakłady opiekuńczo - lecznicze,
  • - hotele i gabinety i ośrodki odnowy biologicznej,
  • - prywatne gabinety masażu,
  • - kluby sportowe,
  • - własna działalność gospodarcza w zakresie masażu.

 

2014 © Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Realizacja: rychlak.design