TECHNIK STERYLIZAJI MEDYCZNEJ (KIERUNEK ZAOCZNY)

Okres trwania nauki: 1 rok


 

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/ a:

  • - przeprowadzić  demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej      
      budowie geometrycznej,

  • - kwalifikować sprzęt  i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
  • - przeprowadzić  proces dekontaminacji,

  • - przygotowywać roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych  o wskazanym stężeniu,

  • - przeprowadzić mycie , dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod  i urządzeń

  • - stosować odpowiednie testy kontroli procesów dezynfekcji,

  • - prowadzić dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Perspektywy zatrudnienia:

·         centralne sterylizatornie publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia,

·         podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym,

·         pracownie endoskopowe,

·         gabinety stomatologiczne,

·         gabinety kosmetyczne,

·         studia tatuażu,

·         zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych.
,

2014 © Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Realizacja: rychlak.design